24/07/2024

CBR kondigt prestatieladder toets aan

Bord met CBR berichten en een autorijlesbordje erbij op een wit grijs transparante achtergrond

Rijscholen zouden zelf ook examen moeten doen

Het is alweer een paar maanden geleden dat de Commissie Roemer hun adviesrapport uitgebracht.  Met doel om de kwaliteit van de algehele rij-opleidingsdiensten te verbeteren. In lijn van dit onderzoek heeft het CBR een plan aangekondigd om rijscholen te gaan toetsen. Deze toets gaat de prestatieladder gaan heeten, waarbij getoetst wordt of rijscholen aan eisen rond slagingspercentages voldoen. De verwachting is dat daardoor uiteindelijk meer kandidaten in één keer slagen voor hun rijbewijs, aldus CBR.

Bekend is dat het CBR sinds Corona grote achterstanden moet wegwerken wat betreft praktijkexamens. Dit betekent voor rijschoolhouders en de bijbehorende leerlingen dat afrijden niet altijd makkelijk op het gewenste moment kan. De prestatieladder toetsing zal mogelijk ook voor verbetering kunnen zorgen op dit gebied. Rijscholen met slagingspercentages van 65% of hoger zullen namelijk beloond worden met meer ruimte in de planning van CBR examens. Tegen rijscholen voor wie is gebleken dat zij structureel (gemeten op meerdere momenten) slecht uit de bus komen, wordt juist actie ondernomen. Zij kunnen bijvoorbeeld rekenen op een langere wachttijd of zelfs tijdelijk geblokkeerd worden in het uiterste geval.

Zoals gezegd gaat het om een plan. Hier moet komende tijd nog handen en voeten aan gegeven worden. Zoals de planning er nu voor staat denkt het CBR een uiteindelijke beslissing te gaan nemen aan het einde van het jaar. Afhankelijk van die uitslag kan de nieuwe toetsing voor rijscholen op zijn vroegst ingevoerd gaan worden medio 2023.